Andlig vägledning

En andlig rådgivare och medium tar kontakt med andliga guider, änglar, gudinnor, uppstigna mästare, galaktiska guider, djur, naturväsen m.m. Vi hämtar kunskapen från den nivå som behövs för att du ska få en bra vägledning på din fråga.


Tänk dig ett träd. Den som sitter på översta grenen har utsikt över vidden men den som sitter på nedersta grenen kan inte se utsikten/helheten men ser fler detaljer kring det som händer på marken. Det är på samma sätt med våra funderingar ibland är det bäst att fråga våra skyddsänglar vi har nära oss och ibland en galaktisk guide som ser större perspektiv på vår vandring på jorden.Vad skiljer en andlig rådgivare och ett  spiritualistiskt medium?

De vi i dagligt tal kallar medium är spirutalistiska medium. De söker kontakt med de döda. De har traditionellt varit noga med att deras kontakt endast ska vara med människor som har gått vidare. En del av dem förnekar till och  med att det finns andra dimensioner med ex. änglar, andliga guider.

Vi som andliga rådgivare talar också med avlidna anhöriga men vi arbetar lika gärna med väsen från andra dimensioner.