Svar på din personliga frågor

Energiavläsningar

En energiavläsnng är till för att ge dig mer information om dig själv. Information som du kan hjälpa dig i din utveckling. När jag gör en lläsning ser jag på din aura, dina olika chakran och dina manliga respektive kvinnliga aspekter. En auramålning illustrerar energiavläsningen med färger (under fliken relationsfrågor kan du se hur en auramålning kan se ut). Energiavläsningen gör jag på distans. Den information som jag får till mig skriver jag ner och skickar till dig eller så kommer du till ett persohligt möte.


Du kan välja mellan:

* Auraläsning

* Chakraläsning

* Full bodyläsning (vilket infattar både aura och chakraläsning)

* Auramålning

Drömtydning

Om du har en dröm som gjort stort intryck på dig eller om du har en återkommande dröm kan jag hjälpa dig att tyda den. Skriv ner drömmen. Du kan skicka den till mig eller om du vill komma på ett personligt möte bokar du en rådgivningstid.

Framtida och tidigare liv

Min uppfattning om tidigare liv är inte att vi personligen har upplevt dem men att de är upplevda av någon som levt tidigare. Vi kan däremot få bilder och upplevelser från  livet och anledningen att det kommer till oss är att det på något sätt har att göra med det liv vi lever nu. Det ger oss lärdomar så att vi kan förändra vårt nuvarande liv till det bättre. På samma sätt är det med framtida liv. Det ger oss en bild av hur nästa liv skulle kunna bli om vi inte förändrar vårt levnadssätt nu.

När du får en skrivning om tidigare och framtida liv brukar den oftast innehålla 3 tidigare liv och 1 framtida liv.


Änglakort

Ett bra sätt att förstår var någonstans i livet man står är att lägga ängla/orakelkort. Vilka kort som kommer till din läggning styrs av den fråga som du ställer. Våra hjälpare ser till att de kort som just du behöver kommer på den position som är rätt för att du ska få ditt budskap. Änglarna finns sedan med när jag tyder korten åt dig. Du kan komma personligen för en träff eller vi samtalar via skype/telefon. Se vidare under tjänster


Akasha biblioteket och andra andliga bibliotek

I biblioteken finns all kunskap och svar på alla frågor. Du ställer dina frågor och jag går till det bibliotek som är lämpligast för att få svaren som jag sedan redovisar till dig muntligt eller skriftligt.