Kanalisering


Kanalisering


Kanalisering innebär att jag bjuder in någon från en annan dimension komma till mig. Den kan sedan dela med sig budskap genom bilder, skrift eller tal. 


Om du kommer till ett kanalieringsmöte kan du ställa dina frågor och få svar direkt från den som kommit. Det kan vara en ex. uppstigen mästare, en andlig eller galaktisk guide. Beroende på vilka frågor du har bjuder jag in den som bäst svara på frågorna. Det är alltså viktigt att du har med dig frågor som du vill ha svar på.

Du kan komma på en kanalisering ensam eller så kan ni komma en grupp på 3-6 personer.


Kanalisering ska inte förväxlas med det ett transmedium gör. Ett transmedium låter någon från en annan dimension ta över den fysiska kroppen så att personens utseende, rörelser och röst förändras. Det är bara de från lägre dimensioner ex en avliden person, som tar över på detta sätt. Jag föredrar att tala med den som finns på högre nivåer.