Svar på dina relationsfrågor

Energiavläsningar - relationer

är till för att du ska få en bättre kunskap om din relation med de som finns omkring dig.


Alla läsningar utgår ifrån dig som frågare och vad du ska tänka på i den gemensamma relationen. Om den andra parten skulle fråga så skulle svaren se annorlunda ut därför att den personen har andra perspektiv och andra lärdomar att arbeta med. Du behöver alltså inte fråga den andra parten om du får göra en energiavläsning av er relationen. Syftet med läsningen är att du ska få en större kunskap om de relationer du har omkring dig. Svaren är till dig och från ditt perspektiv och inte en objektiv sanning.


Du kan välja på:

* Energiavläsning relation 

* Auramålning relation

* Energiavläsning barn

Relationsavläsning

När jag gör en energiläsning på en relation ser jag hur era olika energier harmonierar med varandra. Jag ser på manligt/kvinnligt; era olika chakran, auror och från det får jag en beskrivning av er relation. Hur den har varit. Vilket "bagage" ni var och en har med er som påverkar relationen. Hur relationen är nu. Vad du kan tänka på i din relation för att du och den andra personen ska må bra.


Du får en beskrivning av mig hur relationen ser ut men jag ger inga svar på hur du ska agera. Om du vill förbättra relationen, om du tycker att den är tillräckligt bra eller om du rent av vill avsluta den är ditt beslut. Jag ger dig bara en beskrivning som underlag för dina funderingar.

En relationsavläsning brukar bli en 3-4 A4 sidor i utskrift.

Auramälning realtion

En relationsläsning av ett barn


När jag läser av ett barn ser jag på helhetsbilden, auran, de olika chakrana och får på så sätt en bild av barnet, dess utvecklingsfas och framförallt vad du som vuxen bör tänka på i förhållande till barnet. Du får en utskrift på  3-4 a4 sidor.

 Här  kan du se hur en Auramålning av en relation kan se ut.


Du får den med en tolkning vad färgerna och symbolerna betyder. Allt är unikt för varje relation.


En kort tolkning på denna bild.

Den som begärt tolkningen står till vänster på denna bild. Den personen försöker få kontakt med den andra som är innesluten i sitt skal. Vilket skapar frustration i frågarens mage. Personen som har skapat ett skal för att inte bli påverkad utifrån blir samtidigt innesluten i sitt skal och får leva i sitt eget kaos utan att få hjälp.


Bilden hjälpte frågaren till att ha en annan syn på relationen. Frustrationen lindrades eftersom hon fick en annan förståelse för den andra peronens dilemma.